Andělárium

Andělárium – galerie pod širým nebem

Andělárium 2024 žije! – (vernisáž 20. července 2024)

SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM 2024 – o letošním ročníku budete zavčas informováni

Sobota 20. 7. 2024 – program:

  • 13:15 hod. – přivítání
  • 13:15 hod. – program pro děti „Psí artisti“ (ukázka výcviku psů)
  • 14:15 hod. – požehnání pro zdárné konání od faráře Milana Palkoviče
  • 14:30 hod. – oficiální zahájení, představení letošních soch a jejich autorů, poděkování sponzorům a kolegům
  • 15:30 hod. – show motorovými pilami – Karel Šlof v časovém limitu 1 hodiny
  • 16:30 hod. – dražba uměleckých děl
  • 18:30 hod – začátek vystoupení cimbálové muziky CML Šumperk
Andělárium 2024 plakát

Během celého programu budou připraveny výtvarné dílny pro děti s malováním na dřevo – Iveta Vaňková

Dřevěné produkty Iveta Vaňková

Stánek s keramikou Lenky Hrdé

Občerstvení zajišťuje Relaxcentrum Kolštejn

Relaxcentrum Kolštejn

Organizátor Spolek Artibi Šumperk

Spolek Artibi Šumperk

Pod záštitou Města Šumperk se organizace sochařského sympozia ujal Spolek Artibi Šumperk.

IČ: 038 67 668, č. ú.: 2100764015/2010, FIO banka

Facebook Andělárium

Andělárium – jsme na Facebooku

Aktuální informace o sochařském sympoziu.

Instagram Andělárium

Instagram Andělárium

Aktuální informace o sochařském sympoziu.