Andělárium

Andělské louky – Rejchartice

Jak jsme začínali

První ročník sochařského a řezbářského sympozia Andělské louky v Rejcharticích 2013 se zrodil v hlavách kolegů řezbářů a kamarádů před třemi lety. Romana Krestýnová, Tomáš Wurst, Marek Suchan a Jiří Račák se sešli u dobrého vína a nechali se inspirovat překrásnou krajinou a loukami v Rejcharticích. Andělské louky Ke spolupráci jsme přizvali rejchartické domorodce, kteří se pro náš projekt příjemně nadchli. O podporu nad touto bohulibou činností jsme požádali faráře a našeho kamaráda Milana Palkoviče z Velkých Losin, který přislíbil patronát a duchovní a teoretické vedení, abychom netápali v dané andělské symbolice.

Sochařské sympozium ANDĚLSKÉ LOUKY 2013 a 2014 (1. a 2. ročník) již má své sponzory, patrony a spolupořadatele: je to občanské sdružení OBNOVA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ÚDOLÍ DESNÉ, Město ŠUMPERK, Epcos s.r.o. (TDK) a obec Rejchartice. Součástí projektu je tzv. „Andělská stezka“, která bude propojovat Šumperk – Rejchartice (po modré, zelené a žluté značce) v jednotlivých zastaveních. V příštím roce (2015) se tedy můžeme těšit na další díla. Celý projekt je otevřený a naším záměrem je pokračovat, bude-li dost mecenášů a sponzorů.

Poděkování v tomto roce patří sponzorům: Pivovar Holba Hanušovice, Hostinec Peterka – za zajištění občerstvení na celý týden sochaření včetně vernisáže, Okna Mozga – profesionální manipulace a pomoc při instalaci soch, Vinárně Temenice, která nás zásobovala vynikajícím vínem v době odpočinku a výtvarnici Věře Kovářové, která nám poskytla kresbu na plakát.

 
Andělské louky banner

Sochy andělů z roku 2013 a 2014

Sochy andělů – ročník 2014

Andělárium – jsme na Facebooku

Jsme na Facebooku